Општина Петровец асфалтира две улици во н.м. Петровец (ВИДЕО)

Општина Петровец започнува со асфалтирање на две улици во н.м. Петровец, ул. 22 и ул.9, во вкупна должина од 440 м.

На улииците 22 и 9 исто така беа поставени и нови канализациони мрежи.

Средствата од 1800 000 ден. се целосно обезбедени од буџетот на Општина Петровец.

Општина Петровец продолжува со асфалтирање на сите улици на кои се поставија нови канализациони мрежи.

 
© Скопски портал. Сите права се заштитени.