КРИСТИ ДООЕЛ Скопје

ул.Костурски херои бр.5А

 

е-маил: office@skopskiportal.mk

 

тел: 071 228 213; 070 268 485

 

ИМПРЕСУМ:

Главен и одговорен уредник:

Кирил Узунов

 

 

ЦЕНОВНИК:

Лев банер  -  90 ден.*

 

*цена за 1000 прикажувања,

  во цената не е пресметано ДДВ.

 

 

 

© Скопски портал. Сите права се заштитени.