Оглас за поддршка на спортски клубови и здруженија во Кисела Вода

Општина Кисела Вода денеска објави оглас за материјална поддршка на спортски клубови/здруженија и за спортски манифестации.

 

За добивање на материјалната помош можат да аплицираат сите спортски субјекти кои со своите програми и активности придонесуваат за развој на спортот и физичката култура кај децата и младите на територијата на Општина Кисела Вода.

 

Локалната самоуправа на иницијатива на градоначалникот Филип Темелковски втора година по ред на спортските субјекти кои успешно го развиваат спортот и кои одржуваат спортски манифестации во Кисела Вода им доделува материјална помош.

 

Рокот за пријавување започна денес и трае до 4 октомври, до 16:30 часот. Пријавите со потребната документација се доставуваат лично или по пошта на адреса: Општина Кисела Вода, ул. „Петар Делјан“ бр. 17 или во архивата на Општината со назнака: Пријава за јавен оглас за материјална поддршка на спортски субјекти и манифестации - Комисија.

 

Заинтересираните за аплицирање на огласот повеќе информации може да добијат на веб страната на Општина Кисела Вода, на следниот линк: http://www.kiselavoda.gov.mk.
© Скопски портал. Сите права се заштитени.