Две нови пристапни улици во Тафталиџе 1

Направени се две нови пристапни улици – краци на ул. „Варшавска“ во Тафталиџе 1. Првата улица е во должина од 120 метри и широчина од 3, 5 метри, а втората улица е со 90 метри должина и 4,5 метри широчина.

 

Станува збор за улици кои овозможуваат подобар и побезбеден пристап за граѓаните кои живеат во колективните станбени објекти во овој дел од населбата.

 

Минатата година, Општина Карпош целосно ја реконструираше и главната сообраќајница, улицата „Варшавска“, при што беше поставена и нова водоводна и фекална мрежа. Исто така, со поддршка од Министерството за транспорт и врски се предвидува и реконструкција на улицата „Париска“ која се граничи со упте две поголеми улици во овој дел и тоа „Варшавска“ и „Прашка“.
© Скопски портал. Сите права се заштитени.