Информативни табли во Паркот на природата „Гази Баба“

Екипи на ЈП „Паркови и зеленило“ поставија нови информативни табли во Паркот на природата „Гази Баба“.

 

Од таблите граѓаните може да дознаат кој растителен и животински свет е распространет во парк шумата и секако да уживаат во природата.
© Скопски портал. Сите права се заштитени.