Чаир

Градежни работи на канализационата мрежа во Чаир

ЈП Водовод и Канализација – Скопје изведува работи на канализационата мрежа во Чаир, на улица Дижонска број 7.

 

 

Инвестицијата се однесува на реконструкција на постоечката фекална канализација и поставување на новопроектирана.

 

Новопроектираниот дел ќе се изведува на дел во должина од 120 метри, а реконструкцијата на фекалната канализација ќе се изведува на дел во должина од 82.72 метри, каде ќе се изврши замена на старите постоечки цефки и шахти.

 

Вкупната инвестиција изнесува приближно 5 милиони денари.
© Скопски портал. Сите права се заштитени.