Ќе се дезинфицираат душеците во градинките во Центар

Со користење на современа технологија за дезинфекција, ќе се санитизираат, чистат, освежат и заштитат душеците во детските градинки во Центар.

 

Дезнфекцијата ќе се спрове во трите градинки и клоновите на територијата на општината.

 

Со оваа активност, донација од компанијата CLEAN MAX, ќе бидат дезинфицирани и санитизирани вкупно 1955 дестки и бебешки душеци.
© Скопски портал. Сите права се заштитени.