Непречен и безбеден упис на првачињата во Аеродром

Уписот на учениците се одвива непречено и според утврдениот протокол за заштита од КОВИД-19.

 

Пред влезот има поставено средство за дезинфекција на обувките и рацете, се врши дезинфекција на просторијата по секој разговор и се почитува физичкото растојание од два метра меѓу присутните.

 

Оваа учебна година во општината се очекува да се запишат околу 800 ученици.
© Скопски портал. Сите права се заштитени.